Աշխատանք - Դեղագետ՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնում, Ալֆա-Ֆարմ

Alfa Pharm CJSC


Deadline:

December 02, 2016


Opportunity Cover Image - Աշխատանք - Դեղագետ՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնում, Ալֆա-Ֆարմ

Աշխատանքի տոնավաճառին մասնակցելու համար խնդրում ենք սեղմել Apply Online

 

և լրացնել համապատասխան դաշտերը։

ԴԵՂԱԳԵՏ՝ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆՈՒՄ

«Ալֆա-Ֆարմ» Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում պրոֆեսիոնալ դեղագետի՝ ՄՌԿ բաժնում կադրերի ներգրավման, ադապտացման և ուսուցման աշխատանքների կազմակերպման համար:

Աշխատանքային պարտականություններ`

 • Զբաղվում է դեղատնային ցանցում նոր կարդրերի ներգրավմամբ, կազմակերպում և իրականացնում է հարցազրույցներ, ընտրում է դեղատնային ցանցի համար համապատասխան մասնագետներ՝դեղագետներ/դեղագործներ
 • Հիմնվելով դեղագետների և դեղագործների մասնագիտական պահանջների վրա՝ կազմում է համապատասխան թեստեր, իրականացնում է դիմորդների նախնական դիտարկում և գնահատում,

 •  

  Մշակում և իրականացնում է ընտրված թեկնածուների մասնագիտական վերապատրաստման և զարգացման ծրագրեր,

 •  

  Կազմակերպում է դեղագետների/դեղագործների դեղատնային պրակտիկան, համագործակցում է պրակտիկաների ղեկավարների հետ, տրամադրում է մեթոդական ուղեցույցներ,

 •  

  Կազմակերպում է դեղատների աշխատակիցների ատեստացիաները, մշակում և մշտապես թարմացնում է գնահատման հարցաշարերը,

 •  

  Դեղատնային ցանցում մշտապես իրականացնում է աշխատակիցների աշխատանքի որակի մոնիթորինգ՝բացահայտելու առկա թերացումները և աշխատանքներ է տանում դրանք բարելավելու ուղղությամբ,

 •  

  Պատրաստում է պրեզենտացիաներ և վարում է բուն թրեյնինգները,

 •  

  Ուսումնասիրում է դեղագործական որակավորում տրամադրող ուսումնական հաստատությունները, համագործակցում է նրանց հետ նոր աշխատակիցների ներգրավման և պրակտիկաների կազմակերպման հարցերով,

 •  

  Կազմակերպում և վարում է դասընթացներ նաև սպասարկման ստանդարների, դեղատնային գործառույթների ուսուցման ուղղությամբ,

 •  

  Մասնակցում է կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի մշակման և զարգացման աշխատանքներին, իրականացնում է կորպորատիվ մշակույթի, ոգու, թիմային արժեքների /teambuilding/ ձևավորմանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը

Պահանջվող որակավորում`

 • Բարձրագույն դեղագիտական կրթություն, 
 • Դեղագործական ոլորտում աշխատանքային փորձ,
 • Թրեյնինգներ և սեմինարներ կազմակերպելու և վարելու փորձ,
 • Մարդկանց հետ տարբեր իրավիճակներում շփվելու և աշխատելու միջանձնային հմտություններ,
 • Հաղորդակցման գրավոր և բանավոր գերազանց հմտություններ,
 • Բանակցելու և խնդիրներ լուծելու, ազդեցիկ ներկայացման հմտություններ,
 • Որակական և քանակական վերլուծություններ իրականացնելու ունակություններ,
 • Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման, 
 • Թիմերի կառուցման, մոտիվացման, առաջնորդման և աշխատանքի մեջ ներգրավելու ունակություն, 
 • Զարգանալու, սեփական գիտելիքները և ունակությունները կատարելագործելու պատրաստակամություն,
 • Պրեզենտացիաներ, ուսուցման այլ դիդակտիկ միջոցներ պատրաստելու և կիրառելու ունակություն:

«Ալֆա-Ֆարմ» ՓԲԸ-ն իր աշխատակիցներին առաջարկում է` 

 • կայուն աշխատանք,
 • մրցունակ աշխատավարձային և բոնուսային փաթեթ` հիմնված մասնագիտական գիտելիքների, փորձի և աշխատանքիկատարողականի արդյունքների վրա,
 • մասնագիտական աճի (որակավորման բարձրացման դասընթացներ) և կարիերայի անընդհատ զարգացման հնարավորություններ:

Այս թափուր աշխատատեղի մրցույթին կարող եք մասնակցել` ներկայանալով դեկտեմբերի 2-ին Կոնգրես հյուրանոցում կայանալիք աշխատանքի տոնավաճառ 2016 միջոցառմանը:

Աշխատանքի տոնավաճառի բոլոր մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ և հետևել նորություններին՝ միանալով ֆեյսբուքում տոնավաճառի միջոցառմանը:

Աշխատանքի տոնավաճառին մասնակցելու համար խնդրում ենք սեղմել Apply Online

 

և լրացնել համապատասխան դաշտերը։

Host Country
Job Type
Publish Date
November 21, 2016
0 Comments