BSC Business Support Center  Follow

Աշխատանք - Վարչական աշխատանքների գծով օգնական, BSC Business Support Center, Երևան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

 • վարել ստացվող և ուղարկվող տպագիր և էլեկտրոնային թղթակցությունը և նամակագրությունը, նրանց հաշվառումը, համակարգել և պահպանել ընթացիկ արխիվի փաստաթղթերը,
 • իրականացնել բանավոր և գրավոր թարգմանություններ և թարգմանված նյութերի խմբագրումը,
 • աջակցել դասընթացների պատասխանատուին` դասընթացների նախապատրաստման, կազմակերպման հարցերում,
 • ստեղծել փաստաթղթերի և գրադարանի (գրքեր, թերթեր, ամսագրեր, տեղեկագրեր և այլն) վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգ, ապահովել նրանց պահպանումը, հարմարավետ և արագ փնտրումը,
 • հետևել հեռախոսային համակարգի անխափան աշխատանքին,
 • հաշվարկել գրենական պիտույքների, տնտեսական ապրանքների և ընկերությանն անհրաժեշտ այլ ապրանքների պահանջարկը և ժամանակին պատվիրել,
 • կազմակերպել կազմակերպությունում անցկացվող ժողովների, հանդիպումների և խորհրդակցությունների նախապատրաստման աշխատանքները,
 • իրականացնել կազմակերպության կողմից իրականացվող դասընթացների կազմակերպչական աշխատանքներ:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`

 

 • վերջնաժամկետների խստորեն պահպանման ունակություն,
 • թիմային աշխատանքի և հաղորդակցման հմտություններ,
 • բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է լեզվաբանական),
 • կազմակերպչական աշխատանքների հմտություն,
 • հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր),
 • թարգմանությունների իրականացման (անգլերեն-հայերեն, անգլերեն-ռուսերեն և հակառակը) հմտություններ,
 • համակարգչային ծրագրերի (MS Word, Excel, PowerPoint) գերազանց տիրապետում:

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia