Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Աշխատանք - Ծրագրի ղեկավար, MILL Industries, Հայաստան

MILL Industries, Armenia


Deadline:

December 04, 2015


Opportunity Cover Image - Աշխատանք - Ծրագրի ղեկավար, MILL Industries, Հայաստան

Աշխատանք - Ծրագրի ղեկավար, MILL Industries

Ծրագրի ղեկավարը իրականացնում է շինարարական ծրագրի կատարումը սկզբից մինչև վերջ, ապահովում է ծրագրի ժամանակին ավարտը սանհմանված բյուջեին համապատասխան:

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:


Host Country
Job Type
Publish Date
November 27, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up