MILL Industries, Armenia  Follow

Աշխատանք - Ծրագրի ղեկավար, MILL Industries, Հայաստան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Աշխատանք - Ծրագրի ղեկավար, MILL Industries

Ծրագրի ղեկավարը իրականացնում է շինարարական ծրագրի կատարումը սկզբից մինչև վերջ, ապահովում է ծրագրի ժամանակին ավարտը սանհմանված բյուջեին համապատասխան:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia