Tumo Center for Creative Technologies  Follow

Աշխատանք - Տեսախաղերի ոլորտում ուսումնական բովանդակության մշակող/Դասընթացավար, ԹՈՒՄՈ, Երևան

Publish Date: Nov 25, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Աշխատանքի նկարագիր.

Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը փնտրում է խանդավառ և փորձառու ուսումնական բովանդակության մշակող/դասընթացավարի, ով պատասխանատու կլինի տեսախաղերի  վերաբերյալ ուսումնական վարժանքներ, նախագծային և այլ ուսումնական բնույթի հանձնարարություններ ստեղծելու գործում՝ հիմնվելով ուսումնական բովանդակության մշակման սահմանված չափանիշների վրա:

Գործառույթները

 • վարել տեսախաղերի ստեղծման դասընթացներ
 • մշակել, փորձարկել, հղկել տեսախաղերի մշակման վարժանքների բովանդակությունը, հետազոտել և առաջարկել նոր մոտեցումներ վարժանքների ստեղծման վերաբերյալ՝ կենտրոնանալով տեսախաղերի նախագծման վրա.
 • քննարկել և առաջ քաշել վարժանքների նոր գաղափարներ, որ կզարգացնեն ուսանողների հմտությունները տեսախաղերի ստեղծման գործում, ներկայացնել դրանք ուսումնական բովանդակություն մշակող խմբին և լուծումներ առաջարկել՝ առկա ուսումնական ծրագրում այդ գաղափարները ներգրավելու համար.
 • օժանդակել Թումո անդամներին, մարզիչներին և վարժանք ստուգողներին ուսումնական բովանդակության վերանայման գործընթացում.
 • աջակցել տեսախաղերի մշակման ոլորտին առնչվող գործնական դասընթացների ժամանակ.
 • հետադարձ կապ տրամադրել տեսախաղերին վերաբերող դասընթացների, նախագծերի և ուսումնական բովանդակության ընկալման վերաբերյալ.
 • կառավարել և վերահսկել տեսախաղերի սենյակը.
 • ճկուն լինել տեխնոլոգիաների հետ և լուծելու տեսախաղերի ծրագրավորման առաջադրանքներ և մշակված արդյունքի որակի վերահսկման միջոցառումներ.
 • աջակցել ուսումնական բովանդակության փորձարկմանը և գնահատմանը:

Անհրաժեշտ որակավորումներև հմտություններ.

 • զգալի փորձառություն տեսախաղերի մշակման ոլորտում
 • ծրագրավորման իմացության միջին մակարդակ
 • C#, JavaScript and C++-ի իմացություն
 • Unreal Engine, Unity, Source Engine-ի իմացություն
 • ուսումնական ոլորտում կամ երեխաների հետ աշխատելու փորձը ցանկալի է
 • խաղեր խաղալու և ստեղծելու մեծ սեր
 • հաղորդակցման, միջանձնյա շփման հմտություններ
 • ինքնուրույն, ինչպես նաև մեծաքանակ անձնակազմի հետ թիմային աշխատանքի հմտություններ
 • կանոնավոր կերպով աշխատանքի բարձր արտադրողականության ապահովման կարողություն

Վայրը` ք.Երևան, ՀՀ

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia