Teghout CJSC  Follow

Աշխատանք - Տեխնիկական սպասարկման գծով պլանավորող, Թեղուտ, Հայաստան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Տեխնիկական սպասարկման գծով պլանավորողը պատասխանատու է աշխատանքների պլանավորման համար, ինչը կնպաստի տեխնիկական սպասարկման թիմի առջև դրված նպատակների իրականացմանը (ֆաբրիկայի կանգառի ժամանակահատվածի կրճատում և սարքավորումների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում): Պլանավորողը պարտավոր է հետևել պահեստամասերի գույքագրման ճիշտ կատարմանը և պատվերների գրանցամատյանի վարմանը:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia