Teghout CJSC  Follow

Աշխատանք - Տեխնիկ երկրաբան, Թեղուտ, Հայաստան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Կրթությունը՝ բարձրագույն: Հանքաքարի ծավալների վերահսկման ժամանակակից մեթոդների իմացություն, հանքերի և լցակույտերի եզրամասերի կայունության հաշվարկներ:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia