Աշխատանք - Փոխկապակցման և մեծածախ վաճառքի մասնագետ, Ucom LLC

Ucom LLC


Deadline:

September 14, 2016


Opportunity Cover Image - Աշխատանք - Փոխկապակցման և մեծածախ վաճառքի մասնագետ, Ucom LLC

Փոխկապակցման և մեծածախ վաճառքի մասնագետ

Բաժին՝ Կոմերցիոն

Կազմակերպութուն` «Յուքոմ» ՍՊԸ

Անցկացման վայր` ք. Երևան, Հայաստան

Սկիզբ` Անմիջապես

Տևողություն` Ժամանակավոր

Աշխատանքի բնութագիր` Ձայնային և տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցման ոլորտում տեղական և միջազգային գործընկերների հետ մեծածախ վաճառքի կազմակերպման/կոմերցիոն հարաբերությունների համակարգում

Աշխատանքի պարտականություններ`

 • Հաստատել նոր գործարար կապեր. ստորագրել փոխկապակցման ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, հավելվածներ, ծառայությունների մատուցման պատվերներ և այլն,
 • Պատրաստել համապատասխան փաստաթղթեր և, ըստ պահանջի ու բովանդակության, տեխնիկական և ՏՏ բիլինգի թիմերի կողմից համակարգել դրանցում կատարվող փոփոխությունները, -
 • Կազմել միջազգային և տեղական օպերատորների հետ կնքվող՝ տվյալների կենտրոնացման և տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցման երկկողմանի պայմանագրեր, ինչպես նաև աջակցել դրանց կնքման գործընթացին,
 • Տեղական և միջազգային գործընկերների հետ վարել բանակցություններ և գործարար նամակագրություն,
 • Մշակել/լրամշակել մեծածախ վաճառքի վերաբերյալ կոմերցիոն առաջարկները,
 • Մշակել և ՏՏ ու տեխնիկական բաժիններին տրամադրել նոր ծառայությունների/ապրանքների բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական և կոմերցիոն տվյալները պարունակող մասնագրեր, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի մեկնարկել նոր ապրանքներն ու ծառայությունները,
 • ՏՏ բիլինգի թիմի կողմից տրամադրվող միջանկյալ հաշվետվությունների հիման վրա Ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող բաժնի համար յուրաքանչյուր ամիս իրականացնել ծախսերի և եկամուտների գնահատում,
 • Համակարգել և կառավարել փոխկապակցման ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ՝ մատակարարների կողմից աջակցման ծառայությունների մատուցման գործընթացը (ավտոմատ թեստավորման գործիք (Arptel) զանգերի որակը ստուգելու համար և այլն),
 • Վերահսկել հաճախորդների բողոքների կարգավորման, խափանման հայտերի բացման, երթուղիների և մատակարարների ստուգման, թեստավորման գործիքի միջոցով կատարվող կամ կենդանի թեստավորման գործընթացները և լուծում տալ խնդիրներին,
 • Իրականացնել Փոխկապակցման բաժնի բյուջեի վերահսկողություն, պլանավորում և ծախսերի կանխատեսում:

Պահանջված որակավորում`

 • Բակալավրի աստիճան մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ոլորտում
 • Մագիստրոսի աստիճան ֆինանսների ոլորտում
 • 3+ տարվա աշխատանքային փորձ հեռահաղորդակցության ոլորտում
 • Բանակցային հմտություններ - MS Office ծրագրային փաթեթի լավ իմացություն (հատկապես Excel)
 • Անգլերենի, ռուսերենի և հայերենի վարժ իմացություն (բանավոր և գրավոր):

Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ 

Աշխատանքին դիմելու համար խնդրում ենք սեղմել ներքևի APPLY ONLINE կոճակը և համապատասխան դաշտում կցել CV-ն: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջներին համապատասխանող անձինք:Host Country
Job Type
Publish Date
August 30, 2016
0 Comments