INECOBANK CJSC  Follow

Աշխատանք - Պլանավորման և վերլուծությունների բաժնի մասնագետ, INECOBANK CJSC, Հայաստան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Թափուր աշխատատեղ. Պլանավորման և վերլուծությունների բաժին/ Մասնագետ

Տարածաշրջան. ք. Երևան

Աշխատանքի նկարագրություն. Բանկի գործունեության արդյունավետ պլանավորման նպատակով պլանային գործընթացի համակարգում անհրաժեշտ վերլուծությունների իրականացում

Հիմնական պարտականություններ.

Մասնակցություն.

 • Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի, տարեկան ծրագրի, բյուջեների և աշխատանքային պլանների/ նախաձեռնությունների պատրաստման գործընթացին
 • Բանկի հեռանկարային զարգացման և տարեկան ծրագրերի կատարողականների կազմմանը
 • Միջազգային, ինչպես նաև տեղական շուկայի (մակրոմիջավայր) տնտեսական, բանկային, օրենսդրական զարգացումների շարունակական վերլուծությանը, թիրախային սեգմենտների՝ ըստ ճյուղերի (միկրոմիջավայր) զարգացումների ուսումնասիրությանըմրցակիցների շարունակական ուսումնասիրություններին, այդ թվում՝ SWOT վերլուծության իրականացմանը
 • Բանկի տարեկան բյուջեի կատարման վերահսկողության աշխատանքներին

ՀՀ ԿԲ-ի կամ այլ կազմակերպությունների կողմից պահանջվող պլանային կանխատեսումներին առնչվող հաշվետվությունների պատրաստման աշխատանքներին

Պահանջվող որակավորում.

Կրթությունը. Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների և հարակից ոլորտներում

Աշխատանքային փորձ. Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձի առկայությունը համապատասխան ոլորտում պարտադիր է

Գիտելիքների բնագավառներ.

 • ՀՀ բանկային համակարգի զարգացման հեռանկարներ ու դինամիկա (միջին)
 • Հեռանկարային և ընթացիկ պլանավորման կազմակերպման մոտեցումներ և սկզբունքներ (միջին)
 • Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման սկզբունքներ (միջին)
 • Միջազգային ֆինանսական հաշվետվության ստանդարտներ (միջին)
 • Բանկի ֆինանսատնտեսական վերլուծության մեթոդներ (միջին)

Գործարար որակներ և անձնական հատկանիշներ.

 • Հաղորդակցվելու կարողություն
 • Վերլուծելու ունակություն
 • Ստեղծագործական և ռազմավարական մտածելակերպ
 • Թիմում աշխատելու և համագործակցելու հմտություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Առողջ դատելու ունակություն
 • Արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն
 • Աշխատանքը պլանավորելու, կազմակերպելու և վերահսկելու ունակություն

Այլ հմտություններ.

 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց, ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն
 • MS Office, SPSS գերազանց իմացություն, Eviews ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia