Office of Financial System Mediator, Armenia  Follow

Աշխատանք - Պահանջներն ընդունող մասնագետ, Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Publish Date: Jan 31, 2017

Deadline: Feb 28, 2017

Աշխատանք Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակում

 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակն իր թիմը համալրելու նպատակով հայտարարում է մրցույթ՝ Պահանջներն ընդունող մասնագետի թափուր պաշտոնի համար: Ստորև ներկայացվում են աշխատանքի պայմանները և աշխատակցին ներկայացվող պահանջները:

Ստորաբաժանման անվանումը` Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ, պահանջներն ընդունող և քննող խումբ

Աշխատատեղի անվանումը` Պահանջներն ընդունող մասնագետ

Աշխատանքի սկիզբը` Անմիջապես

Աշխատանքային օրերը և ժամերը Երկուշաբթիից ուրբաթ, 09:00-18:00

Հիմնական պարտականությունները

 • Պատասխանել սպառողների հեռախոսազանգերին, ընդունել հաճախորդներին, պարզաբանել նրանց հարցերը, տրամադրել իրավական խորհրդատվություն,
 • Իրականացնել Հաշտարարին ուղղված պահանջների/դիմում-բողոքների ընդունում, մասնավորապես՝ օգնել հաճախորդներին կազմել դիմումները, իրականացնել բողոքների նախնական ուսումնասիրություն, վերլուծություն,
 • Հաշվառել Հաշտարարին ուղղվող բողոքները և վարել համապատասխան տվյալների էլեկտրոնային բազան,
 • Աջակցել պահանջները քննող մասնագետներին քննման գործընթացի ժամանակ` տրամադրելով իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն,
 • Վարել գրագրություն քաղաքացիների, ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, մասնակցել խորհրդակցություններին, քննարկումներին,
 • Պատասխանել քաղաքացիների հաճախակի տրվող հարցերին (ինտերնետային կայքի, եռամսյակային պարբերականի համար),
 • Մասնակցել Հաշտարարի գրասենյակի ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների պատրաստմանը,
 • Ուսումնասիրել միջազգային փորձը սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտում

Նվազագույն պահանջներ

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

Գիտելիքներ (բնագավառը, խորությունը)

 • Բանկային գործ (խորացված),
 • Բանկային օրենսդրություն և նորմատիվային դաշտ (խորացված),
 • Քաղաքացիական օրենսդրություն (խորացված),
 • Քաղաքացիական իրավունք (խորացված),
 • ՀՀ դատաիրավական համակարգ և ներպետական օրենսդրություն (խորացված),
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն,
 • Հայերենի ազատ տիրապետում

Հմտություններ և անձնային հատկանիշներ

 • Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office),
 • Վերլուծելու ունակություն,
 • Հաղորդակցվելու կարողություն,
 • Խորհրդատվական հմտություններ,
 • Սպասարկման հմտություն,
 • Առողջ դատելու ընդունակություն,
 • Համագործակցելու ունակություն,
 • Օրինապահություն և հուսալիություն,
 • Ֆիդուցիար պարտականության գիտակցում

Նշված պահանջներին համապատասխանող անձինք կարող են իրենց ռեզյումեներն ուղարկել hmakaryan@fsm.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին՝ վերնագրում նշելով Case Handling Specialist կամ Պահանջներն ընդունող մասնագետ: Խնդրում ենք ռեզյումեներն ուղարկել միայն հայերեն: Այլ լեզուներով ուղարկված ռեզյումեները չեն դիտարկվելու:

Դիմելու վերջնաժամկետը ս/թ փետրվարի 28-ն է: Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 060-70-11-11 (ներքին՝ 20) հեռախոսահամարով կամ գրել մեզ hmakaryan@fsm.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

Similar Opportunities


Eligible Countries

Armenia

Host Countries

Armenia