Teghout CJSC  Follow

Աշխատանք - Մոնտաժող, Թեղուտ, Հայաստան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Մոնտաժողը բազմաֆունկցիոնալ պաշտոն է: Մոնտաժողը շատ կարևոր դեր է խաղում ֆաբրիկայի տեխնիկական սպասարկման գործում: Նա մոնտաժում, եռակցում, մեխանիկական մշակումներ է իրականացում, ինչպես նաև ստուգում է սարքավորումները, պարզում նրանց տեխնիկական վիճակը, հայտնաբերում խնդիրները և քայլեր ձեռնարկում նրանց վերացման համար:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia