Rosgosstrakh Armenia  Follow

Աշխատանք - Մեթոդոլոգիայի և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ, Ռոսգոսստրախ

Publish Date: Apr 12, 2016

Deadline: Apr 30, 2016

Մեթոդոլոգիայի և վերլուծության  բաժնի գլխավոր մասնագետ

Պարտականություններ

 • Մասնակցություն Ընկերության բիզնես-գործընթացների, Ընկերության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ընթացակարգերի, հրահանգների, ուղեցույցների մշակմանը, վերանայմանը և լրամշակմանը
 • Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական ցուցանիշների հիման վրա եռամսյակային Ֆինանսական համեմատական վերլուծությունների իրականացում
 • Ընկերության կողմից ՀՀ ԿԲ ներկայացվող ամենամյա գործարար ծրագրի մշակում
 • Խորհրդատվության տրամադրում Ընկերության ծրագրային ապահովման /RGS-Insurance/ հարցերով՝ Ընկերության բիզնես-գործընթացների ներդրման և դրանց շարունակականության ապահովման նպատակով
 • Ընկերության բիզնես-գործընթացներում մեթոդաբանական բնույթի աշխատանքների իրականացում և խորհրդատվության տրամադրում

Պահանջներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա փորձ ֆինանսական/ապահովագրական ոլորտում
 • Ֆինանսական վերլուծություններ իրականացնելու փորձ
 • Հաշվապահության հիմունքների, այդ թվում` ապահովագրական ընկերությունների կողմից ՀՀ ԿԲ ներկայացվող հաշվետվությունների վերլուծություն իրականացնելու իմացություն
 • Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին ՀՀ օրենքի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Ծրագրային ապահովման աշխատանքների իրականացման փորձի առկայությունը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • MS Office-ի՝ հատկապես Excel-ի գերազանց իմացություն
 • Տրամաբանական մտածողություն
 • Հաղորդակցվելու գերազանց ունակություն
 • Բանակցություններ վարելու հմտություն
 • Ուսուցանելու/սովորեցնելու ունակություն
 • Ժամանակի արդյունավետ օգտագործում և խնդիրներ լուծելու ունակություն
 • Սովորելու ցանկություն

Ինքնակենսագրությունն  ուղարկել hr@rgs.am էլ.փոստի հասցեով՝ նամակի վերնագրում նշելով «Մեթոդոլոգիայի և վերլուծության  բաժնի գլխավոր մասնագետ»

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia