FINCA Armenia  Follow

Աշխատանք - Մասնաճյուղի ղեկավար, FINCA Armenia

Publish Date: Nov 30, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Վերահսկել մասնաճյուղում և կից ներկայացուցչական գրասենյակներում Ֆինքա Հայաստանի ծառայությունների,  ռազմավարական և գործառնական նպատակների իրականացումը:
 • Առաջնորդել մասնաճյուղի աշխատակիցներին, կառուցել ուժեղ թիմ և ստեղծել աշխատանքային դրական մթնոլորտ, որը կնպաստի կազմակերպության առաքելության և քաղաքականության իրականացմանը:
 • Կատարել աշխատակիցների գնահատումը համապատասխան Ֆինքա Հայաստանի ներքին ընթացակարգերի: Նպաստել աշխատակիցների ուսուցմանը և զարգացմանը` ապահովելով նրանց անհրաժեշտ դասընթացներով ու մասնագիտական խորհրդատվությամբ:
 • Ապահովել բարձր էթիկական և բարոյական ստանդարտներ ունեցող աշխատանքային միջավայր, որտեղ կխրախուսվեն փոխադարձ հարգանք, վստահություն և փոխհամագործակցություն:
 • Ապահովել բողոք-պահանջների գրանցման և քննության ընթացակարգերի համապատասխանելիությունը:
 • Կազմել Մասնաճյուղի ֆինանսական հաշվետվությունը՝ հաշվի առնելով մասնաճյուղի եկամտաբերության շարժիչ ուժերը և ռիսկերի հնարավոր պատճառները: Վերահսկել վտանգ ներկայացնող և խնդիրները կանխարգելող համակարգը ռիսկի գործոնը նվազեցնելու նպատակով:
 • Հանդիսանալով Ֆինքա Հայաստանի ներկայացուցիչը տվյալ տարածաշրջանում` աշխատանքներ տանել հանրային կապերի ոլորտում` լավագույնս ներկայացնելով Ֆինքան Հայաստանը:
 • Մասնակցել ռազմավարական և գործառնական ծրագրերի պլանավորմանը:
 • Վերահսկել վարկերի օգտագործման ֆոնդերի համակարգը:
 • Ներկայացնել առաջարկություններ աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ:

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`

 

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսական կամ հարակից այլ ոլորտներում:
 • Աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում:
 • Ղեկավարման փորձը ցանկալի է:
 • Պատրաստակամություն աշխատելու մարզայինն մասնաճյուղերի մեկում:
 • Վերլուծական հմտություններ և ռազմավարական մտածողություն:
 • Շփման և խնդիրների լուծման հմտություններ:
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ:
 • Կառավարման հմտություններ:
 • Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն. Ռուսերեն և/կամ անգլերեն լեզուների լավ իմացություն:

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia