SEF International  Follow

Աշխատանք - Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ, SEF International, Երևան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Պաշտոնը: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ

Աշխատանքի վայրը: Ք. Երևան

Աշխատանքի նկարագիր

Աջակցություն կազմակերպության ղեկավարներին և մարդկային ռեսուրսների ղեկավարին՝ կադրային և փաստաթղթերի կազմման հարցերում` ներառյալ անձնակազմի հավաքագրման խթանման, նախնական կողմնորոշման, անձնական գործերի, աշխատանքի գնահատման և անձնակազմի ուսուցման հարցերում:

Մարդկային ռեսուրսների մասնագետի հիմնական աշխատանքայինպարտականություններն են:

1.Կազմել և ձևակերպել աշխատանքային պայմանագրեր և համաձայնագրեր, վարել աշխատողների անձնական գործերը և կադրային այլ փաստաթղթեր:

2.Պատրաստել և գործածության մեջ դնել բոլոր աշխատանքային պայմանագրերը, վերանայել և վերահսկել դրանք և անհրաժեշտության դեպքում տեղեկացնել մարդկային ռեսուրսների ղեկավարին ժամկետների ավարտի մասին,

3.Պահպանել աշխատակիցների անձնական գործերը պատշաճ և մշտապես համալրված վիճակում` ապահովելով դրանց ճշգրտությունը և գաղտնիությունը, կատարել ՀՀ աշխատանքային օրենդրության պահանջներին համապատասխան բոլոր գրառումները,

4.Հաշվապահությանը տրամադրել տեղեկատվություն որևէ կադրային փոփոխությունների մասին, որոնք կարող են ունենալ ֆինանսական հետևանքներ` անհրաժեշտ փաստաթղթերի (նոր պայմանագիր, պայմանագրերի փոփոխություններ և այլ) պատճեների պատշաճ ժամանակին ապահովմամբ,

5.Կազմակերպության ստորաբաժանումներից հավաքել և վերահսկել ամենամսյա աշխատաժամանակի

հաշվարկի տեղեկագրերը, կազմել ամսական աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիր, ղեկավարների ուշադրությունը հրավիրել որևէ աշխատողի աշխատաժամանակում կարևոր անհամապատասխանությունների վրա,

6.Մասնակցել նոր աշխատակիցների ներգրավման կազմակերպմանը, տարածել թափուր հաստիքների վերաբերյալ հայտարարությունները, հավաքագրել և խմբավորել ստացված ինքնակենսագրականները:

7.Կատարել կազմակերպության մարդիկ և մշակույթ բաժնի ղեկավարի և գործադիր տնօրենի կողմից հանձնարարված աշխատանքին վերաբերող այլ առաջադրանքներ:

Պահանջվող մասնագիտական գիտելիքները և աշխատանքային պարտականությունները

·Բարձրագույն կրթություն

·MS Office ծրագրային փաթեթի լավ հմտություններ (Word, Excel) ·AS Bank համակարգի իմացությունը առավելություն է·Փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն ·Գործնական շփման էթիկա ·Ճնշման տակ աշխատելու կարողություն·Կազմակերպչական հմտություններ

·Սահուն հայերենի իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն ·Կազմակերպության աշխատակիցների հետ շփում հաստատելու և արդյունավետ համագործակցելու կարողություն

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia