FINCA Armenia  Follow

Աշխատանք - Իրավաբանական բաժնի օգնական, FINCA Armenia

Publish Date: Nov 30, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝

 • Իրավաբանական բաժնի փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում ժամանակին և պատշաճ կերպով, անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և ուղարկում, ընդունում և պահպանում` ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ թղթային եղանակներով,
 • Խնդրահարույց վարկային գործերի ընդունման գործընթացի համակարգում,
 • Ադմինիստրատիվ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժինների հետ աշխատանքների համակարգում,
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթների կազմում /ֆայլավորում, պատճենահանում, լուսապատճենում և այլն/,
 • Զրոյացված վարկային գործերի և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի արխիվացում,
 • Ամենօրյա ադմինիստրատիվ խնդիրների/առաջադրանքների իրականացում,
 • Բաժնի տարբեր աշխատանքների կազմակերպման հարցերում աջակցություն:

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`

 • Շփման գերազանց հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին,
 • MS Word, Excel լավ իմացություն,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Անգլերենի և/կամ ռուսերենի լավ իմացություն

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia