Ameriabank CJSC  Follow

Աշխատանք - Ինովացիաների և որակի բաժնի ավագ մասնագետ, Ամերիաբանկ

Publish Date: Aug 02, 2016

Deadline: Aug 10, 2016

Ինովացիաների և որակի բաժնի ավագ մասնագետ

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Ինովացիաների և որակի բաժին

ՊԱՇՏՈՆԸ` Ավագ մասնագետ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ  ԺԱՄԿԵՏԸ՝   որոշակի ժամկետով պայմանագիր (մինչ ֆիզ. արձակուրդ գնացող աշխատակցի վերադարձը. hնարավոր է նաև պայմանագրի երկարաձգում)

 ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` նոր ծառայությունների, պրոդուկտների և սպասարկման ավտոմատացված համակարգերի մշակման և ներդրման գործընթացի ապահովում

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Բանկային ծառայությունների և տեխնոլոգիաների միջազգային փորձի և շուկայի ուսումնասիրում և առաջարկությունների ներկայացում
 • Նոր ծառայությունների և տեխնոլոգիաների մշակման և ներդրման առաջարկությունների/պահանջների հավաքագրում և վերլուծում
 • Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և պրոդուկտների զարգացման, նոր ծառայությունների, պրոդուկտների և սպասարկման ավտոմատացման ոլորտում առաջարկությունների մշակում
 • Նոր ծառայությունների և պրոդուկտների հայեցակարգերի մշակում և համաձայնեցում
 • Նոր ծառայությունների, պրոդուկտների և սպասարկման ավտոմատացված համակարգերի մշակման և ներդրման նախագծերի կազմում և կառավարում
 • Նոր ծառայությունների և ավտոմատացված համակարգերի մշակման և ներդրման նախագծերի մոնիտորինգի իրականացում և հաշվետվությունների նախապատրաստում
 • Ներդրված ծառայությունների և պրոդուկտների արդյունավետության վերաբերյալ ստացված տեղեկատվության վերլուծում, ամփոփում և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում
 • Տեխնիկական աջակցության ծրագրերի մշակում, կառավարում և ֆինանսավորող կազմակերպությունների հետ համագործակցության ապահովում
 • Ապահովագրական գործակալության շրջանակներում ծառայությունների զարգացում և համագործակցության ապահովում
 • Բաժնի գործառույթների իրականացման հետ կապված այլ աշխատանքների իրականացում

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն կրթություն /տնտեսագիտություն, կառավարում/
 • Նվազագույնը երկու տարվա աշխատանքային փորձ թվարկված պարտականությունների ոլորտում
 • Բանկերի և բանկային գործունեության մասին օրենքների և նորմատիվ ակտերի լավ իմացություն
 • ISO 9001:2015 ստանդարտի իմացություն, որակի կառավարման վերաբերյալ գիտելիքներ
 • MS Office, MS Project, MS Visio համակարգերի լավ իմացություն
 • Նոր գաղափարներ գեներացնելու ունակություն, նախագծերի մշակման և ղեկավարման հմտություններ, անալիտիկ և ճկուն մտածելակերպ
 • Լարված պայմաններում ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն
 • Բիզնես վերլուծություններ իրականացնելու հմտություններ
 • Բանակցային և հանդիպումների վարման հմտություններ
 • Աշխատանքը ժամանակին և բարեխղճորեն կատարելու ունակություն
 • Ճկունություն և թիմային աշխատանքի ունակություն
 • Հայերենի, ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ` Բանկի «S» դասի վարձատրության սանդղակին համապատասխան:

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ`

մրցույթին մասնակցելու համար խնդրում ենք սեղմել ներքևի APPLY ONLINE կոճակի վրա և հետևյալ լրացված դիմում/հայտի ձևը ինչպես նաև CV-ն տեղադրել սահմանված դաշտերում:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:

Դիմումների ընդունման սկիզբը` 01/08/2016

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը10/08/2016

Similar Opportunities