Teghout CJSC  Follow

Աշխատանք - Հսկիչ և չափիչ սարքավորումների մասնագետ, Թեղուտ, Հայաստան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Բարդ և ճշտգրիտ մեծ գործիքների և սարքերի (հատուկ և բաժանարար գլխիկների, մամլակաղապարների, կնիքների, եռակցման սարքավորումների, չափիչ սարքավորումների) պատրաստում, կարգաբերում և վերանորոգում: Տարբեր նյութական ակտիվների ընդունում, կշռում, պահպանում և պահեստից դուրսգրում:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia