Teghout CJSC  Follow

Աշխատանք - Ֆաբրիկայի պետ, Թեղուտ, Հայաստան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Ֆաբրիկայի պետը պատասխանատու է խոշոր ջարդման, մանրացման, ֆլոտացման, ջրազրկման տեղամասերի, պոչանքային տնտեսության և ջրամատակարարման բաժինների աշխատանքների ղեկավարման համար: Նա պետք է ապահովի նյութերի, աշխատուժի և սարքավորումների արդյունավետ օգտագործումը, ինչպես նաև հայտնաբերի խնդիրներ, առաջարկի լուծումներ և հետևի այդ խնդիրների լուծմանը, կազմի ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia