Աշխատանք - Ֆաբրիկայի պետ, Թեղուտ, Հայաստան

Teghout CJSC


Deadline:

December 04, 2015


Opportunity Cover Image - Աշխատանք - Ֆաբրիկայի պետ, Թեղուտ, Հայաստան

Ֆաբրիկայի պետը պատասխանատու է խոշոր ջարդման, մանրացման, ֆլոտացման, ջրազրկման տեղամասերի, պոչանքային տնտեսության և ջրամատակարարման բաժինների աշխատանքների ղեկավարման համար: Նա պետք է ապահովի նյութերի, աշխատուժի և սարքավորումների արդյունավետ օգտագործումը, ինչպես նաև հայտնաբերի խնդիրներ, առաջարկի լուծումներ և հետևի այդ խնդիրների լուծմանը, կազմի ֆինանսական հաշվետվություններ և այլն:

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:Host Country
Job Type
Publish Date
November 27, 2015
0 Comments