Office of Financial System Mediator, Armenia  Follow

Աշխատանք - Ընդունարանի մասնագետ, Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Publish Date: Dec 07, 2016

Deadline: Dec 18, 2016

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակն իր թիմը համալրելու նպատակով հայտարարում է մրցույթ՝ Ընդունարանի և սպառողների ֆինանսական կրթման ծրագրի մասնագետի թափուր պաշտոնի համար: Ստորև ներկայացվում են աշխատանքի պայմանները և աշխատակցին ներկայացվող պահանջները:

Պաշտոնը` Ընդունարանի մասնագետ/Սպառողների ֆինանսական կրթման ծրագրի մասնագետ
Աշխատանքի վայրը` ք. Երևան
Աշխատանքի սկիզբը` 2017 թվականի հունվար
Աշխատանքային օրերը և ժամերը` Երկուշաբթիից ուրբաթ, 09:00-18:00
Փորձաշրջան` 3 ամիս
Աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը` 6 ամիս՝ երկարաձգման հնարավորությամբ

Հիմնական պարտականությունները

 • Ընդունել Գրասենյակի հաճախորդներին և ուղղորդել համապատասխան մասնագետներին
 • Իրականացնել սոցիալական կայքերում Գրասենյակի էջերի վարումը և անհրաժեշտ տեղեկատվական նյութերի մշակման աշխատանքները
 • Իրականացնել Գրասենյակի ինտերնետային կայքի վարումը
 • «Սպառողների ֆինանսական կրթության և իրազեկվածության բարձրացման» ծրագրի շրջանակներում անցկացնել սեմինարներ ՀՀ մարզերի և Երևանի դպրոցներում, ինչպես նաև աջակցել ծրագրի իրականացմանը
 • Իրականացնել տվյալների հավաքագրման և մշակման հետ կապված աշխատանքներ

Նվազագույն պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, իրավագիտության կամ հարակից ոլորտներում (գերազանց առաջադիմություն ունեցողներին կտրվի նախապատվություն)
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքների առկայություն, MS Office փաթեթի տիրապետում, նկարների մշակման ծրագերի իմացություն, տարրական HTML-ի իմացություն
 • Ինտերնետ մարքեթինգի հիմունքների իմացություն
 • Աշխատանքային փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Պրեզենտացիոն հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու կարողություն
 • Ճկունություն և նախաձեռնողականություն
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցության կարողություն

Թափուր աշխատատեղին դիմելու համար նշված պահանջներին համապաստասխանող անձինք կարող են սեղմել APPLY ONLINE կոճակը, գրել համառոտ ուղեկցող նամակ և համապատասխան վայրում կցել ինքնակենսագրականը (հայերեն): 

Similar Opportunities


Eligible Countries

Armenia

Host Countries

Armenia