MILL Industries, Armenia  Follow

Աշխատանք - Աշխղեկ (բետոնային աշխատանքները կազմակերպելու համար), MILL Industries, Հայաստան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Աշխղեկ (բետոնային աշխատանքները կազմակերպելու համար)

Աշխղեկը իրականացնում է շին.տեղամասի արտադրատեխնիկական գործունեության ղեկավարումը, անձնակազմի կառավարումը, պարտականությունների բաշխումը: Ապահովում է է շինարարական- մոնտաժային աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական հաջորդականության և անվտանգության նորմերի պահպանումը:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia