FINCA Armenia  Follow

Աշխատանք - Անվտանգության թիմի օգնական , FINCA Armenia

Publish Date: Nov 30, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Կազմել, տպել և հաստատման ներկայացնել պայմանագրեր, լիազորագեր, արձանագրություններ և այլ փաստաթղթեր;
 • Հետևել վեր նշված փաստաթղթերի գործողության ժամկետներին;
 • Կազմակերպել անվտանգության գործառույթների փաստաթղթաշրջանառությունը, դրանց էլեկտրոնային և թղթային արխիվացումը;
 • Հետևել պայմանագրերից բխող վճարների համապատասխանելությանը, վերուծել տվյալներ, արձանագրել խախտումներ;
 • Բանակցել ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների հետ;
 • Կազմել, վարել և նորացնել գրանցամատյաններ, տվյալների բազաներ;
 • Աջակցել կազմակերպչական այլ գործառույթներում:

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`

 • Համակարգչի իմացություն /Excel.Word /,
 • Բանակցելու և հաղորդակցվելու բարձր հմտություններ,
 • Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 • Սեղմ ժամկետում խնդրի բացահայտման և լուծման հմտություն,
 • Լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն,
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն:

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia