Arpa-Sevan, Armenia  Follow

Ախատանք - Արտադրատեխնիկական բաժնի պետ, Արփա-Սևան ԲԲԸ

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Աշխատանք` Արտադրատեխնիկական բաժնի պետ

Աշխատանքային վայր` «Արփա-Սևան» ԲԲԸ,  ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20

Պահանջներ`

 • Բարձրագույն կրթություն շինարարություն (հիդրոտեխնիկական և/կամ արդյունաբերական և քաղաքացիական)մասնագիտությունների գծով:
 • 5 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական  աշխատանքային ատաժ: 

  ԱՏԲ պետի գիտելիքներն ու հմտությունները.

- քաղաքաշինության բնագավառում ՀՀ օրենքների և այլ  նորմատիվա-իրավաբանական ակտերիիմացություն,

- կարգադրիչ, նորմատիվ և շինարարական արտադրության պլանավորման և շինարարության օպերատիվ ղեկավարման հարցերին նվիրված մեթոդական փաստաթղթերի իմացություն,

- շինարարական արտադրության տեխնոլոգիայի հիմունքների իմացություն,

- արտադրական պլանավորման կազմակերպում,

- արտադրական ծրագրերի և շինարարության օրացուցային ժամկետագրերի մշակման կարգի իմացություն,

- շինարարական արտադրության ընթացքի օպերատիվ հաշվառման կազմակերպում,

- տնտեսության հիմունքները, շինարարական արտադրության, աշխատանքի և կառավարման կազմակերպում,

- աշխատանքային օրենսդրության հիմունքների, աշխատանքի պաշտպանության կանոնների իմացություն,

- համընդհանուր շինարարական և բնակելի` այդ թվում` հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային օբյեկտների շինարարության ոլորտում նախահաշիվների մշակում և կազմում,

- ստորգետնյա և հատուկ (ցցային և ցեմենտացիոն ) աշխատանքների համար նախահաշիվների մշակում  և կազմում:

- հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,

-Auto CAD, MS Office համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն:

ԱՏԲ պետը պաշտոնի է նշանակվում և պաշտոնից ազատվում ընկերության գլխավոր ճարտարագետի հրամանով:

Պարտականություններ`

 • Իրականացնել շինարարության տեխնիկական ղեկավարումը:
 • Իրականացնել շինարարության բնագավառում տիտղոսաթերթերի կազմումը, պատվիրատուների և ենթակապալառուների հետ պայմանագրերի նախապատրաստումը և ձևակերպումը:
 • Իրականացնել շինարարության բարձր տեխնիկական մակարդակի ապահովումը, կապալային և ենթակապալային կազմակերպությունների կողմից աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիական հաջորդականության և ժամկետների համաձայնեցումը:
 • Իրականացնել կառույցներին նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով ժամանակին ապահովման, տեխնիկական կանոնակարգերի, շինարարական նորմերի և կանոնների պահպանման և օբյեկտները հաստատված ժամանակաշրջանում շահագործման հանձնելու վերահսկման աշխատանքները:
 • Կազմակերպել շինարարության ընթացքի օպերատիվ վերահսկումը, տեխնիկական փաստաթղթերով, սարքավորումներով, գործիքներով, նյութերով, համալրող պատրաստվածքներով, փոխադրամիջոցներով, բեռնման-բեռնաթափման և այլ միջոցներով արտադրության ապահովման համար:
 • Ապահովել արտադրության ընթացքի ամենօրյա օպերատիվ հաշվառման, շինարարության օրական առաջադրանքների կատարման, անավարտ շինարարության վիճակի և լրակազմության վերահսկման, պահեստներում և աշխատատեղերում սահմանված արտադրապաշարների նորմերի, փոխադրամիջոցների օգտագործման նպատակահարմարության և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակին կատարման իրականացումը:
 • Ապահովել ձևակերպման, հաշվառման և համագործակցության պատվերների և միջտեղամասային ծառայությունների կատարման կանոնավորումը:
 •  Վերահսկել շինարարական ստորաբաժանումների փոխադարձ պահանջների և հայցերի կատարման, դրա արտադրական հզորությունների, սարքավորումների և արտադրական տարածությունների, արտադրանքի պատրաստման ցիկլի նվազեցման առավել լիակատար և համաչափ բեռնվածության հնարավորությունների բացահայտման նպատակով դրանց գործունեության նախորդ պլանային ժամանակաշրջանի ընթացքում հասած արդյունքները,
 • Իրականացնել աշխատանքի արտադրողականության աճին, արտադրության կազմակերպմանը և տեխնոլոգիային բարելավմանը նպաստող առաջավոր փորձի, գիտական բացահայտումների և գյուտերի, տեխնիկական նորամուծությունների յուրացման և բացահայտման աշխատանքները:
 • Ապահովել չավարտված շինարարության գույքագրման անցկացմանը բաժնի մասնակցությունը, արտադրական պահեստների աշխատանքի ղեկավարումը:
 • Իրականացնել բաժնի աշխատակիցների ղեկավարումը:
 • Գործուղումներ, այդ թվում նաև կազմակերպության մարզային մասնաճյուղեր. 
 • Կատարել գլխավոր ճարտարագետի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ: 

Աշխատանքային օրերը և ժամերը`
Երկուշաբթիից ուրբաթ, 09:00-17:30, ընդմիջում՝ 13:00-13:30:

Աշխատավարձի մասին`
ԱՏԲ պետի պաշտոնային տարիֆային դրույքաչափը, կախված փաստացի կատարված աշխատանքից, կորոշվի պայմանագրի համաձայն: Բացի տարիֆային աշխատավարձից աշխատողին վճարվում են հավելավճարներ և պարգևավճարներ՝ ելնելով փաստացի կատարած աշխատանքի արդյունքներից: Աշխատավարձը կվճարվի բանկայինփոխանցման միջոցով:

Հայտերի ներկայացման կարգը`

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձիք կարող են ներկայացնել իրենց ամփոփ ինքնակենսագրականը(CV) reception@arpa-sevan.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով` մինչև 2015թ. մարտի 15-ը,  նամակի վերնագրումնշելով՝ «ԱՏԲ պետ»: 

Աշխատանքին դիմելու և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք դեկտեմբերի 4-ին մասնակցել Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում անցկացվող աշխատանքի տոնավաճառին:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia