Armenian Lawyers’ Association  Follow

Աշխատանք - Արդարադատության և հարակից ոլորտների համակարգող/իրավաբան, Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա, Երևան

Publish Date: Dec 22, 2017

Deadline: Dec 29, 2017

Արդարադատության և հարակից ոլորտների համակարգող/իրավաբան

Պաշտոն՝ Արդարադատության և հարակից ոլորտների համակարգող/իրավաբան

Աշխատանքի վայրը՝ Երևան

Նկարագրություն՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիրը, որը սկսվել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ին սկզբին՝ 34 ամիս տևողությամբ: Իրավաբան-փորձագետի թափուր տեղի համար կազմակերպությունը փնտրում է համապատասխան որակավորումներ ունեցող մասնագետի:

Պարտականություններ.

 • արդարադատության ոլորտի հանրային քաղաքականությունների հայեցկարգերի մշակում,
 • արդարադատության ոլորտի հանրային քաղաքականությունների միջոցառումների ծրագրի մշակում,
 • կրթության, բիզնես ոլորտի, ինչպես նաև ծրագրով ընտրված ևս 6 թիրախային ոլորտների կլաստերների կողմից մշակված քաղաքականությունների հայեցակարգերի իրավաբանական փորձաքննության կատարում,
 • կրթության, բիզնես ոլորտի, ինչպես նաև ծրագրով ընտրված ևս 6 թիրախային ոլորտների կլաստերների կողմից մշակված քաղաքականությունների միջոցառումների ծրագրերի իրավաբանական փորձաքննության կատարում,
 • ծրագրի շրջանակներում վերլուծությունների և ուսումնասիրությունների կատարում՝ ազգային և միջազգային փորձի համադրմամբ,
 • իրավական կարծիքների կազմում,
 • մասնագիտական միջոցառումներին մասնակցություն,
 • ծրագրային այլ գործողությունների կատարում:

Պահանջներ.

 • իրավաբանական բարձրագույն կրթություն,
 • 3 տարվա մասնագիտական/աշխատանքային փորձի առկայություն, որից մեկ տարին միջազգային կառույցների կողմից ֆինանսավորված ծրագրերի շրջանակներում,
 • հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • համակարգչային հմտություններ (Excel, Word and Power Point),
 • թիմային աշխատանքի կարողություններ,
 • աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ ծառայություններ մատուցելու կարողություն:

Հայտերի ներկայացման կարգը

Աշխատատեղին դիմելու համար անհրաժեշտ է սեղմել APPLY ONLINE կոճակը, գրել հետաքրքրության նամակ (նամակում պետք է նշել այս ոլորտում ունեցած փորձառնությունը, այն չպետք է գերազանցի 300 բառը) և համապատասխան դաշտում կցել ինքնակենսագրականը (CV):

Ընտրությունը կատարվելու է մրցութային հիմունքներով: Միայն երկրորդ՝ գրավոր փուլ անցած դիմողները, կհրավիրվեն թեսթային աշխատանքների: Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած դիմողները կհրավիրվեն հաջորդ՝ բանավոր փուլին:

Կազմակերպության մասին

«Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը (նախկին անվանումը՝ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա) ստեղծվել է 1995թ.-ին: Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի ստեղծման հիմնական նպատակն էր համախմբել նոր սերնդի իրավաբանների ներուժը և աջակցել Հայաստանի կայացմանը, որպես անկախ, ժողովրդավարական, իրավական պետություն: Աշխատելով իրավական ոլորտում Կազմակերպությունն իրականացնում է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, հակակոռուպցիոն և օրենքի գերակայության խթանմանն ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր: 

Ծրագրի մասին

Ծրագրի նպատակներից է ուժեղացնել 9 տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող ՔՀԿ-ների կարողությունները և հանրային վերահսկողության մեխանիզմները, կազմակերպվելու են ՔՀԿ-ների ուսուցում՝ տարբեր հմտությունների վերաբերյալ, ներառյալ մշտադիտարկումը (մոնիթորինգը), փաստերի հիման վրա քաղաքականության վերլուծությունը, ՔՀԿ-կառավարություն երկխոսության կառուցումը, կոալիցիաների ստեղծումը: Բացի այդ, մարզերի՝ ռազմավարական նշանակության վայրերում հիմնադրվելու են ՔՀԿ-ինկուբատորներ, ովքեր զբաղվելու են ՔՀԿ-ների կարողությունների հզորացմամբ մշտադիտարկման և քաղաքականությունների մշակման գործընթացում:

Ուշադրություն

Ներկայացված պահանջներին չհամապատասխանող, հայտերի ներկայացման կարգի խախտմամբ փաստաթղթեր ներկայացրած, այդ թվում սահմանված ժամկետից ուշ հայտեր ներկայացրած անձանց թեկնածությունները չեն դիտարկվի:

Similar Opportunities


Host Countries

Armenia