International Conference dedicated to the 125th anniversary of the prominent orientalist Joseph Orbeli


Deadline:

October 05, 2012

Event Date:

October 30, 2012 - October 31, 2012


INTERNATIONAL CONFERENCE

 “The Middle East: Language, Literature and History”

October 30-31, 2012

Yerevan, Armenia

SECOND CALL

The faculty of Oriental Studies Yerevan State University is organizing an International Conference dedicated to the 125th anniversary of the prominent orientalist Joseph Orbeli.

The conference will be focused on a broad range of topics on Caucasian and Middle Eastern Studies.

Date: October 30-31, 2012.

Venue: Opening and closing ceremonies and conference sessions will be held at Yerevan State University (A. Manukyan str. 1, Yerevan, Armenia).

The conference will address the following topics:

  1. Linguistics – Old and new languages of the Caucasus and the Middle East
  2. Literature – Caucasian and Middle Eastern Literatures
  3. History – Histories of the Caucasus and the Middle East
  4. Modern regional developments in the Caucasus and the Middle East

Abstracts (not exceeding 500 words, in Microsoft Word format) are to be emailed byOctober 5, 2012 to the secretary of Organizing Committee:hkocharyan@ysu.am. Please indicate “International Conference” in the subject line of the email. The contact details and scientific affiliation of the participant should be included.

The scheduled time for each paper presentation is 15 minutes plus 5 minutes for discussion.

The working languages of the conference are Armenian, Russian and English.

Միջազգային գիտաժողով
 
«Մերձավոր Արևելք. լեզվաբանություն, գրականություն և պատմություն»
2012թ. հոկտեմբերի 30-31,
Երևան
 
Երևանի պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետը կազմակերպում  է հայտնի արևելագետ Հովսեփ Օրբելիի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով: Գիտաժողովին կարող են ներկայացվել արևելագիտության և կովկասագիտության տարբեր հիմնահարցերի վերաբերյալ զեկուցումներ:
Գիտաժողովը կկայանա 2012 թ.-ի հոկտեմբերի 30-31-ին:
 
Անցկացման վայրը
Գիտաժողովի բացման և փակման արարողությունները, ինչպես նաև բոլոր նիստերը տեղի են ունենալու Երևանի պետական համալսարանում (հասցե՝ ՀՀ, Երևան,  Ա. Մանուկյան 1):

Գիտաժողովի նպատակն է քննարկել հիմնականում հետևյալ ոլորտների հետ կապված խնդիրներ.

  1. Լեզվաբանություն – Կովկասի և Մերձավոր Արևելքի հին և նոր լեզուներ
  2. Գրականություն – արևելյան ժողովուրդների գրականություններ
  3. Պատմություն – Կովկասի ու Մերձավոր Արևելքի երկրների պատմության խնդիրներ
  4. Տարածաշրջանային արդի զարգացումներ

Մասնակցության կարգը.

Գիտաժողովին մասնակցելու համար պետք է մինչև 2012թ. հոկտեմբերի 5-ըգիտաժողովի կազմկոմիտեի քարտուղարի hkocharyan@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել զեկուցման հակիրճ տարբերակը՝ առավելագույնը 500 բառ, Microsoft Word-ի ձևաչափով: Նամակում պետք է ներառել նաև զեկուցման հեղինակի կոնտակտային տվյալները՝ subject” տողում նշելով “International Conference”:

Զեկուցման ընդունման մասին ծանուցումը կուղարկվի մինչև 2012թ. հոկտեմբերի 10-ը:

Ելույթի  տևողությունը՝ առավելագույնը 15 րոպե գումարած 5 րոպեքննարկման համար:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը:

Գիտաժողովի կազմկոմիտեի քարտուղար՝

Հայկ Քոչարյան

 hkocharyan@ysu.amEligible Countries
Host Country
Conference Type
Publish Date
September 20, 2012
0 Comments