Join ARMACAD today

Join over 40,000 researchers and students.

Subscribe and get new academic opportunities every week.

Սեմինար – կլոր սեղան՝ նվիրված Իրանի էթնիկական կազմին

Save in my favorites

ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոնում տեղի կունենա սեմինար – կլորսեղան՝ նվիրված Իրանի էթնիկական կազմին,    Բանախոս՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանը

Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Իրանի ներքին էթնիկականկազմն ու դրա հետ առնչվող կրոնական, տնտեսական, քաղաքական,մշակության, մարդաբանական ու լեզվաբանական երևույթներըառավելագույնս պետք է հետաքրքրեն Հայաստանցիգիտնականներին ու հասարակական-քաղաքական գործիչներին:

Սեմինարի ընթացքում պրոֆեսոր Ասատրյանը ներկաներինկներկայացնի Իրանի էթնիկական կազմի վերաբերյալ գիտականառկա տեսակետները, կխոսի Իրանում բնակվող իրանական և այլ՝սեմական, թյուրքական ազգերի էթնոկրոնամշակութայինառանձնահատկությունների, ինչպես նաև քաղաքականզարգացումների մասին:

ETHNIC COMPOSITION OF IRAN

Open Seminar and Round Table Discussion

Venue: Department of Iranian Studies, Yerevan State University

Friday, April 27, at 15.00

Key-speaker: Prof., Dr. Sc. Garnik Asatrian

Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings