Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Ծրագրի օգնականի թափուր աշխատատեղ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայում

Armenian Young Lawyers Association (AYLA)


Deadline:

September 15, 2015


Opportunity Cover Image - Ծրագրի օգնականի թափուր աշխատատեղ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայում

Ծրագրային օգնականի աշխատանքի նկարագրություն

«Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան» Եվրոպական Միության ֆինանսական օժանդակությամբ իրականացնում է «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագիրը, որը սկսվել է 2014 թվականի սկզբին և կավարտվի 2016 թվականի դեկտեմբերին: Ծրագրային օգնականի թափուր տեղի համար կազմակերպությունը փնտրում է համապատասխան որակավորումներ ունեցող մասնագետի:

Պարտականություններ

- ծրագրային 3 ուղղություններով կատարվելիք աշխատանքներում ծրագրի ղեկավարի հանձնարարությունների կատարում, մասնավորապես՝ ծրագրի ղեկավարի հանդիպումների կազմակերպում, հեռախոսազանգերի գրանցում

- միջոցառումների կազմակերպում

- գործնական նոր կապերի ստեղծում և նոր ֆոնդերի (ֆինանսական միջոցների) հայթայթում

- ծրագրային կայքի աշխատանքների կազմակերպում

- բանավոր և գրավոր թարգմանություններ` հայերենից անգլերեն, անգլերենից հայերեն, հայերենից ռուսերեն, ռուսերենից հայերեն լեզուներով

- ծրագրի ղեկավարի կողմից ծրագրի շրջանակներում տրված այլ հանձնարարությունների կատարում:

Պաշտոն՝ Ծրագրային օգնական

Տևողություն՝ երկարաժամկետ

Աշխատանքային վայրը՝ Երևան

Աշխատանքային օրերը և ժամերը՝ երկուշաբթիից ուրբաթ 09:00-18:00, ընդմիջում՝ 13:00-14:00

Պահանջներ

- բարձրագույն կրթություն (լեզվաբանական կամ հանրային կառավարման կամ իրավաբանական ոլորտների կրթությունը նախընտրելի է)

- նվազագույնը երկու տարվա աշխատանքային փորձ ոչ կառավարական և/կամ միջազգային կազմակերպություններում

- հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն

- համակարգչային հմտություններ (Excel, Word and Power Point)

- գործնական նոր կապեր ստեղծելու և դրամաշնորհների դիմելու հմտություններ

- թիմային աշխատանքի կարողություններ

- աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու կարողություն:

Աշխատավարձի մասին

Ծրագրային օգնականի աշխատավարձը կկազմի մոտ 225 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ պետական հարկերը և պարտադիր այլ վճարումները): Աշխատավարձը կվճարվի բանկային փոխանցման միջոցով:

Հայտերի ներկայացման կարգը

Հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ, ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը (CV) և հետաքրքրության նամակը (մինչև 300 բառ) հետևյալ հասցեին՝ ayla@ayla.am: Խնդրում ենք նամակի առարկան նշել «Ծրագրային օգնական»: Ընտրությունը կատարվելու է մրցութային հիմունքներով: Միայն երկրորդ՝ գրավոր փուլ անցած դիմողները, կհրավիրվեն թեսթային աշխատանքների: Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած դիմողները կհրավիրվեն հաջորդ՝ բանավոր փուլին:

Կազմակերպության մասին

«Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 1995թ.-ին: Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի ստեղծման հիմնական նպատակն էր համախմբել նոր սերնդի իրավաբանների ներուժը և աջակցել Հայաստանի կայացմանը, որպես անկախ, ժողովրդավարական, իրավական պետություն: Աշխատելով իրավական ոլորոտում Կազմակերպությունն իրականացնում է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության խթանմանն ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր: Կազմակերպության մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ կազմակերպության http://ayla.am/ պաշտոնական կայքում:

Ծրագրի մասին

Ծրագրի հիմնական նպատակն է մեծացնել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) դերը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների խթանման և իրականացման գործում: Ծրագրի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ ծրագրային http://iravaban.net/eu-project կայքում:


Job Type
Publish Date
August 27, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up