Orientalia ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոսների և ասպիրանտների գիտական հոդվածների ժողովածու -16

Publish Date: Jul 10, 2015

Ժողովածուն ընդգրկում է ԵՊՀ Արևելագիտության Ֆակուլտետի դասախոսների և ասպիրանտների գիտական ուսումնասիրությունները, որոնք նվիրված են արևելագիտության տարբեր խնդիրներին:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՏՅՈՄ ՏՈՆՈՅԱՆ, ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆՈՒՄ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
ՌԱՂԻՅԵ ՔԱՐԻՄԶԱԴԵ ՆԱՂՇԻՆԵ, ԱԾԱԿԱՆԻ ԵՎ ԳՈՅԱԿԱՆԻ ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԸ ՇԱՀՆԱՄԵԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐՈՒՄ
ԳԱՌՆԻԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ, ՎԻԿՏՈՐԻԱ ԱՌԱՔԵԼՈՎԱ, ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆԻ ԹՅՈՒՐՔԵՐԵՆԻ ՈՒ ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ՝ ՀԱՐԶԱՆԴԱԹԻ ՕՐԻՆԱԿԻ ՎՐԱ
HOSSEIN AREFNIA, SOME HINTS TO THE HARZANI DIALECT
САМВЕЛ МАРКАРЯН, ХАЗАРСКИЙ СЛЕД В ДЕРБЕНТСКИХ ЕВРЕЯХ
ԱՐՄԵՆ ԺԱՄՀԱՐՅԱՆ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՆՑՅԱԼԻ ՈՒ ՆՈՐ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻԱ-ՄԱՂՐԻԲԻ ԵՐԿՐՆԵՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ (1989-1995 ԹԹ.)
ՍԱԴԵՂ ՆԱՋԱՖԻ ԽԵԶԵՌԼՈՒ, ԳՈՅԱԿԱՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՍԵՌԸ ՀԱՐԱՎ-ԹԱԹԱԿԱՆ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐՈՒՄ
ՍԱՐԵՀ ՇԱՀՊԱՐ, «ՔԱՌԱՍՈՒՆՔ» ԾԵՍԸ ԼԱՐԵՍԹԱՆԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱԼԻՔՆԵՐՈՒՄ
ԱՅԾԵՄՆԻԿ ԿՈՐԿՈՏՅԱՆ, ՀԱՅ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈԼԱՆԴԻԱՅՈՒՄ - ՈՍԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆՑԻ
EBRAHIM YAGHOBI, VALIGARI AND POSHTKOOH VALIAN IN ILAM
ՄՈՀԱՄՄԱԴ ԱԼԻ ՓՈՒՐՄՈՒՍԱՎԻ, ՍԵՖՅԱՆ ԻՍՄԱՅԻԼ I ՇԱՀԻ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (1502-1524ԹԹ.)
ԷԼԱՀԵ ԹԱՂՎԱԵԻ, ԻՍՖԱՀԱՆԻ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՍՏ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԴԱՇՏԻ («ԱՅԳԻ, ԿԱՆԱՉ ՏԱՐԱԾՔ» ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ՏԵՂԱՆՎԱՆԱՀԻՄՔԵՐ)

Օրիենտալիա 16

Իրանագիտական Կովկասյան կենտրոն
Երևան
2015

Similar Opportunities