Նախագծողի աշխատանք «Ar & Ar» ընկերությունում

Publish Date: Jul 14, 2015

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Ընդհանուր դրույթներ

 • Նախագծողը համարվում է մասնագետի  պաշտոն,
 • Նախագծողը նշանակվում  և ազատվում է պաշտոնից  ընկերության  տնօրենի հրամանով,
 • Նախագծողը   անմիջականորեն ենթարկվում է  փոխտնօրենին, տնօրենին

Հիմնական պարտականությունները

 • Ըստ հաճախորդի պատվերի պատրաստում է Ջեռուցման, օդափոխության, հովացման համակարգերի նախագծեր,
 • Եթե ընկերությունն իրականացնում է շինարարական աշխատանքներ հաճախորդի նախագծով՝ իրականացնում է այդ նախագծի քննություն, ստուգում է դրա կենսունակությունը
 • Կազմում է պրոյեկտի ծավալաթերթիկը, որը փոխանցում է նախահաշիվներ կազմող աշխատակցին,
 • Ըստ պահանջի իրականացնում է նոր արտադրանքի, սարքավորումների նախագծում,
 • Իրականացնում է պրոյեկտի գծագրի հետ կապված բանակցություններ պատվիրատուի հետ,
 • Ըստ անհրաժեշտության մասնակցում է պատվիրատուի հետ պարբերական հանդիպումների,
 • Ըստ անհրաժեշտության իրականացնում է փոփոխությունների ամրագրում գծագրում,
 • Եթե նախագծերում օգտագործվող սարքավորումը պետք է արտադրվի գործարանում, գործարան է փոխանցում դրա հատակագիծը,
 • Իրականացնում է պրոյեկտի հեղինակային վերահսկողություն, հաստատված պարբերականությամբ իրականացնում է պարբերական շրջայցեր շին հրապարակ,
 • Հաստատված պարբերականությամբ ներմուծման մասնագետին է տրամադրում պրոյեկտներում օգտագործվող ներմուծվող սարքավորումների քանակներն ու ժամկետները,
 • Մասնակցում է աշխատանքների տարբեր փուլերում հայտնաբերված թերությունների վերացման աշխատանքներին՝ նախագծային խորհրդատվության կարգով,
 • Ըստ անհրաժեշտության, մատուցում է խորհրդատվություն Աշխղեկներին և Սպասարկման ծառայության աշխատակիցներին:

Հիմնական որակները

 • հաղորդակցման հմտություններ 
 • վերլուծելու ունակություն
 • համագործակցություն ստեղծելու ունակություն 
 • հետևողականություն
 • թիմային աշխատանքի հմտություն 
 • ժամանակին որոշումների կայացում և խնդիրների լուծում

Պաշտոնի համար անհրաժեշտ որակավորումը և ունակությունները

 • Հմտություններ - MS office, Internet, 1C, Autocad
 • Կրթության/ Որակավորում/ - Վկայականներ Բարձրագույն, նախընտրելի է մագիստրոսի աստիճան
 • Աշխատանքային փորձ - Առնվազն 2 տարի

Աշխատանքին դիմելու համար ուղարկեք ձեր ինքնակենսագրականը (CV) hr@ar-ar.am էլեկտրոնային հասցեին:

Similar Opportunities