Teghout CJSC  Follow

Աշխատանք - Մեքենագետ, Հայաստան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Աշխատանքային պահանջները. 3 տարվա աշխատանքային փորձ, կազմակերպել ֆաբրիկայի սարքավորումների վերանորոգման աշխատանքներ, ունենալ պատկերացում տեխնոլոգիական գործընթացի վերաբերյալ:

Similar Opportunities