Join ARMACAD Today

Join over 100,000 researchers, students and professionals.

Subscribe and get new opportunities every day.

Sign Up


Աշխատանք Երևանում Լեհաստանի դեսպանատանը


Deadline:

October 02, 2015


Opportunity Cover Image - Աշխատանք Երևանում Լեհաստանի դեսպանատանը
Երևանում Լեհաստանի դեսպանությունը փնտրում է աշխատակից հյուպատոսական բաժնում թափուր աշխատանքային տեղի համար:

Թեկնածուները պետք է բավարարեն հետևյալ պայմանների`

  • գերազանց տիրապետեն թե´ բանավոր, թե´ գրավոր լեհերենին և հայերենին, այն մակարդակում, որը թույլ է տալիս կատարել փաստաթղթերի, իրավաբանական տեքստերի, ինչպես նաև հյուպատոսական հայտագրերի թարգմանություններ;
  • համակարգչային գերազանց գիտելիքներ (MS Office-ի փաթեթ);
  • ցուցաբերի բարեխղճություն, ունակություն աշխատելու սթրեսային պայմաններում, լինի շփվող և ճկուն;
  • ռուսերենի և/կամ անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Դիմում-հայտերը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ուղարկել լուսանկարով կենսագրություն (CV)` լեհերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով, ինչպես նաև դիմումը հիմնավորող նամակ: Դիմում-հայտերն անհրաժեշտ է ուղարկել դեսպանության էլեկտրոնային հասցեին` erewan.amb.sekretariat@msz.gov.pl, կամ անձամբ ներկայացնել փաստաթղթերի փաթեթը Երևանում ԼՀ դեսպանություն` Հանրապետության փող. 44ա հասցեով, մինչ 2015թ-ի հոկտեմբերի 2-ը:

Տեղեկացնում ենք, որ միայն ընտրված մասնակիցների հետ է դեսպանությունը կապ հաստատելու:


Job Type
Publish Date
September 25, 2015
0 Comments


Subscribe to our newsletter

and receive information about international academic and professional opportunities

scholarships, summer schools, conferences, grants, fellowships, trainings


Sign Up