Teghout CJSC  Follow

Աշխատանք - Ճարտարագետ-եռակցող, Թեղուտ, Հայաստան

Publish Date: Nov 27, 2015

Deadline: Dec 04, 2015

Եռակցման ճարտարագետ-տեխնոլոգը եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիայի մասնագետ է: Ղեկավարում է եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիան, կազմակերպում է եռակցման առաջադեմ մեթոդների մշակումն ու ներդնումը արտադրության մեջ, վերահսկողություն է իրականացնում եռակցման տեխնոլոգիական ռեժիմների և նյութերի  ծախսերի նկաատմամբ: Նախագծում և պլանավորում է եռակցման աշխատանքները:

Similar Opportunities