Աշխատանք - Փոխվարչապետի օգնական, Երևան, Հայաստան

The Government of the Republic of Armenia

The office of the Deputy Prime Minister Tigran Avinyan


Deadline:

January 25, 2019, 18:00

Disciplines:

Law


Opportunity Cover Image - Աշխատանք - Փոխվարչապետի օգնական, Երևան, Հայաստան

ՀՀ փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը տեղեկացնում է թափուր պաշտոնի մասին:

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՕԳՆԱԿԱՆ

Գործառույթները.

1) Փոխվարչապետին տեղեկատվության ներկայացում հանձնարարված բնագավառում տիրող իրավիճակի, առկա հիմնահարցերի և դրանց լուծման տարբերակների մասին,

2) Հանձնարարված բնագավառում հետազոտությունների և վերլուծությունների իրականացում, 

3) Փոխվարչապետի համար տեղեկատվական նյութերի, առանձին ելույթների և նամակների նախապատրաստում,

4) Փոխվարչապետի և գրասենյակի ղեկավարի մոտ կազմակերպվող խորհրդակցություններին մասնակցություն և դրանց նախապատրաստում,

5) Փոխվարչապետի հանձնարարությամբ աշխատանքային խորհրդակցությունների, շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ քննարկումների հրավիրում, պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և կազմակերություններում իրեն հանձնարարված բնագավառին վերաբերող հարցերի քննարկմանը մասնակցություն,

6) Առաջարկությունների ներկայացում փոխվարչապետի կողմից հանձնարարված բնագավառի իրավական ակտերի նախագծերի և քաղաքականությունների վերաբերյալ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է.

1) Իրավագիտության մագիստրոսի կամ ավելի բարձր աստիճան,

2) Առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, 

3) Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն,

4) Համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, հետևյալ ծրագրերի իմացություն՝ MS Office-ի հիմնական փաթեթի գերազանց իմացություն,

5) Հաղորդակցվելու, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու և թիմում աշխատելու ունակություն:

Ինչպես դիմել․

Թափուր աշխատատեղին դիմելու համար խնդրում ենք սեղմել ներքևի APPLY ONLINE կոճակը և լրացնել համապատասխան դաշտերը։

Մոտիվացիոն նամակում անհրաժեշտ է ներկայացնել թափուր հաստիքին դիմելու պատճառը, դիմողի այն հմտություններն ու կարողությունները, որոնք կնպաստեն աշխատանքային պարտականությունների կատարմանը։

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել վարչապետի աշխատակազմ (ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1, հեռ. 010 51-57-98):

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 25.01.2019թ.՝ ժամը 18:00։

Eligible Countries
Host Country
Job Type
Publish Date
January 10, 2019


Apply to this Opportunity

Apply


2 Comments

Աննա Գրիգորյան | 2019-01-14 01:02:11
Profile & Capabilities • Self-driven employee with over 5 years of experience of working in Public TV, Pan Armenian Geographic Association and El Holding. • Accumulated fairly good communication skills, both written and verbal. Quality translation and interpretation as and when required. Proficient in English, Armenian and Russian languages. • Proven capabilities to coordinate wide range of events and administrative tasks entrusted by superiors. • Excellent knowledge of Basic computer programs. • Project report writing, creation of databases, reporting on project progress. Work plan drafting, administrative tasks on project implementation. • Acknowledged as a good team worker by all superiors in 5 years of service. Proven ability to work under pressure, meet deadlines, and work closely. Ability to carry out and follow-up on the assigned tasks independently.


Աննա Գրիգորյան | 2019-01-14 01:02:15
Profile & Capabilities • Self-driven employee with over 5 years of experience of working in Public TV, Pan Armenian Geographic Association and El Holding. • Accumulated fairly good communication skills, both written and verbal. Quality translation and interpretation as and when required. Proficient in English, Armenian and Russian languages. • Proven capabilities to coordinate wide range of events and administrative tasks entrusted by superiors. • Excellent knowledge of Basic computer programs. • Project report writing, creation of databases, reporting on project progress. Work plan drafting, administrative tasks on project implementation. • Acknowledged as a good team worker by all superiors in 5 years of service. Proven ability to work under pressure, meet deadlines, and work closely. Ability to carry out and follow-up on the assigned tasks independently.