Վիճակագրական տվյալներ – ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

| June 15, 2011

 

 

[Attachment(s) from ARMACAD included below]

 

Տե՛ս նաև կից փաստաթուղթը։

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑ-IF ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳՐԵՐՈՒՄ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Վիճակագրական տվյալներ

www.facebook.com/science.and.finance

Նախաբան

Մասնակցության պահանջները հետևյալն էին։ Երիտասարդ գիտնականը պետք է՝

1. Լինի մինչև 35 տարեկան:

2. Լինի ՀՀ քաղաքացի:

3. Աշխատի ՀՀ որևէ գիտական հաստատությունում կամ համալսարանում:

4. Ունենա հոդված(ներ) Ազդեցության Գործակից ունեցող գրախոսվող ամսագրերում տպագրված 2010 թվականի ընթացքում; և հոդվածներում նշված լինի ՀՀ-ում իր աշխատավայրը:

Ծրագրի հայտերը ներկայացվում էին «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության՝ www.facebook.com/science.and.finance 2011 թվականի մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 5-ը www.facebook.com/notes/պահանջում-ենք-գիտության-ֆինանսավորման-ավելացում/ազդեցության-գործակից-if-ունեցող-միջազգային-գիտական-ամսագրերում-տպագրություններ-ո/121933377889213: Ծրագրի իրականացման համար միջոցները հատկացրել էր «Գագիկ Ծառուկյան» հիմնադրամը:

Խրախուսավճարը (դրամներով) հաշվարկվել է հետևյալ բանաձևով.

Խրախուսավճար = 100000 + 20000 ∑IF(i)/n(i)

որտեղ ∑IF(i)/n(i) – տվյալ մասնակցի հրապարակումների ամսագրերի ազդեցության գործակիցների գումարն է: Եթե որևէ հրապարակում նշել էին մեկից ավելի մասնակից, ապա համապատասխան IF(i)-ն բաժանվել է նշողների n(i) թվի վրա:

Բոլոր ներկայացված տվյալները ստուգվել են, ճշգրտվել և հունիսի 8-ին տեղադրվել ֆեյսբուքյան էջում:

Ծրագրին մասնակցել են 133 երիտասարդ գիտնական:

95 երիտասարդ գիտնական արժանացել են խրախուսավճարի:

Ընդամենը ներկայացվել է 298 հրապարակման հղում:

Պայմաններին բավարարել են և խրախուսվել 172 հրապարակում:

Խրախուսավճարների հանձնումը տեղի է ունեցել 2011թ. հունիսի 10-ին ժամը 17.00, Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի ընդունելության մեծ դահլիճում:

100-500 հազարական դրամ խրախուսական պարգևները շնորհեց «Գագիկ Ծառուկյան» հիմնադրամի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը:

Ստորև ներկայացնում ենք որոշ վիճակագրություն ծրագրի մասնակիցների և ներկայացված հրապարակումների վերաբերյալ աղյուսակների ու նկարների տեսքով:

Աղյուսակ 1: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գերատեսչությունների

դիմորդ

շահող

տոկոս

ՀՀ ԳԱԱ

55

44

80

Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական լաբորատորիա

11

11

100

ԵՊՀ

53

39

73.6

այլ բուհեր

10

1

10

այլ կազմակերպություններ

4

-

0

ընդամենը

133

95

71.4

Աղյուսակ 2: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ կազմակերպությունների

դիմող

շահող

ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

1

1

ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի Աստղադիտարան

2

1

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ին.

2

-

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

1

1

ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի Ինստիտուտ

1

-

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

18

17

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի ԳՏԿ

11

11

ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ

1

1

ՀՀ ԳԱԱ Կենսաքիմիայի Ինստիտուտ

1

-

ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

3

1

ՀՀ ԳԱԱ Էկոկենտրոն

1

-

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ

11

11

ՀԱԻ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

1

-

Ալիխանյանի անվ. ազգային գիտական լաբորատորիա

11

11

Երևանի պետական համալսարան

53

39

Երևանի պետական բժշկական համալսարան

1

-

Խ.Աբովյանի անվ. պետական մանկավարծական համալսարան

1

-

Հայաստանի Պետական Ագրարային Համալսարան

1

-

Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարան

1

-

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

1

-

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան

2

1

Բժշկակենսաբանական միջազգային ՀՈՒԿ

1

-

ընդամենը

133

95

Աղյուսակ 3: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ սեռի

դիմորդ

շահող

տոկոս

իգական

55

39

70.9

արական

78

56

71.8

ընդամենը

133

95

71.4


Աղյուսակ 4: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գիտական աստիճանի

դիմորդ

շահող

տոկոս

ուսանող

1

1

100

բակալավր

2

1

50

մագիստրոս

75

52

69.3

թեկնածու

55

41

74.5

ընդամենը

133

95

71.4

Աղյուսակ 5: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ ծննդյան թվի

ծննդյան թիվ

դիմողների քանակը

շահողների քանակը

1975

3

-

1976

3

3

1977

2

2

1978

8

8

1979

4

2

1980

10

6

1981

13

8

1982

11

8

1983

11

5

1984

12

8

1985

18

15

1986

15

12

1987

9

7

1988

7

5

1989

3

3

1990

4

3

 

Նկար 1: Մասնակիցների և մրցանակակիրների տարիքային բաշխումը:

Աղյուսակ 6: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գիտության ճյուղերի

դիմորդ

շահող

տոկոս

բնական

123

94

76.4

հասարակական

10

1

10.0

ընդամենը

133

95

71.4

Աղյուսակ 7: Մասնակիցների և շահողների բաշխումը ըստ գիտության բնագավառի

դիմորդ

շահող

տոկոս

մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա

5

3

60.0

ֆիզիկա

68

53

77.9

քիմիա

27

22

81.5

կենսաբանություն

21

16

76.2

երկրաբանություն

2

0

-

պատմություն

5

1

20.0

սոցիոլոգիա

3

0

-

հոգեբանություն, մանկավարժություն

2

0

-

ընդամենը

133

95

71.4

Աղյուսակ 8: Պայմաններին բավարարող ներկայացված հրապարակումների բաշխումը ըստ ազդեցության գործակիցների.

Ազդեցության գործակից

դիմորդ

0 – 0.49

46

0.5 – 0.99

31

1.0 – 1.49

22

1.5 – 1.99

22

2.0 – 2.49

7

2.5 – 2.99

22

3.0 – 3.49

11

3.5 – 3.99

2

4.0 – 4.49

3

4.5 – 4.99

5

5.0 – 5.49

0

5.5 – 5.99

0

>6.0

1

ընդամենը

172

IF_distribution

Նկար 2. Ծրագրին ներկայացրած հրապարակումների բաշխումը ըստ ամսագրերի ազդեցության գործակիցների:

Ծրագրին ներկայացվել էր 298 հրապարակում, սակայն պայմաններին բավարարում էին ու հաշվառվեցին ընդամենը 172 հրապարակում: Պատճառները հետևյալն էին.

1. Դիմորդի տարիքը հայտարարվածից մեծ է

Ծրագրի որոշ մասնակիցների տարիքը չէր համապատասխանում հայտարարված պահանջներին: Ցավոք, այդ հրապարակումները չհաշվարկվեցին:

2. Հրապարակման տարեթիվը 2010-ը չէ:

Այս սխալը հիմնականում առաջացել է online հրապարակման տարեթիվը ամսագրի համապատասխան համարի/հատորի լույս տեսնելու տարեթվի հետ խառնելու պատճառով: Օրինակ,

World Journal of Microbiology & Biotechnology, 2011, vol. 27, issue 5, pp. 1091-1098.

հոդվածը մատչելի է եղել «online»` ամսագրի կայքէջում, դեռևս 2010 թվականի սեպտեմբերի 10-ից:  Իհարկե, online հրապարակման տարեթիվը կարևոր է «պրիորիտետ»ի հարցում, սակայն տվյալ հրապարակման վրա հղում անելիս միևնույն է, հետագայում նշվելու է միայն 2011 տարեթիվը: Մենք առաջնորդվել ենք հոդվածի պաշտոնական հղման տարեթվով: Այդ հրապարակումների հեղինակները կարող են ներկայացնել դրանք հաջորդ տարվա համար նախատեսվող նմանատիպ մրցույթին:

3. Հրապարակումը ազդեցության գործակից չունեցող ամսագրում է:

Հրապարակումը տեղական կամ արտերկրյա գիտական ամսագրում է, որի համար դեռևս ազդեցության գործակից չի հաշվվում:

4. Հրապարակումը ոչ թե հոդված է, այլ գիտաժողովի նյութ կամ թեզիս:

Աղյուսակ  9: Հրապարակումների բաշխումը ըստ մերժման պատճառների

Չհաշվառելու պատճառը

քանակ

Հրապարակումը ունի ազդեցության գործակից, սակայն

Դիմորդի տարիքը անհամապատասխան է

4

Հրապարակման մեջ չի նշված, որ այն Հայաստանից է

4

Հրապարակման տարեթիվը 2011-ն է

15

Հրապարակման տարեթիվը 2009-ն է

2

Հրապարակումը հրապարակված է ազդեցության գործակից ունեցող             ամսագրում, սակայն ոչ թե լիարժեք հոդված է, այլ գիտաժողովի թեզիս             ու հրապարակված է ամսագրի Supplement-ում

17

Ընդամենը

42

Հրապարակումը ազդեցության գործակից չունի

Հրապարակումը ազդեցության գործակից չունեցող ամսագրում է

29

Հրապարակումը ոչ թե հոդված է, այլ գիտաժողովի նյութ է (proceeding)

37

Հրապարակումը հոդվածների ժողովածուի մեջ է կամ գրքում

5

Հրապարակումը ոչ թե հոդված է, այլ գիտաժողովի թեզիս (abstract)

13

Ընդամենը

84


Որոշ հրապարակումներ ներկայացվել էին միաժամանակ մի քանի դիմորդների կողմից, ովքեր համահեղինակներ էին: Դա նշանակում է, որ իրականում ներկայացվել է ոչ թե 298, այլ 250 հրապարակում, որոնցից խրախուսվել են ոչ թե 172, այլ 148-ը (տես Աղյուսակ 10):

Աղյուսակ 10: Տվյալներ դիմորդների ներկայացրած հրապարակումների համահեղինակության մասին:

համահեղինակների քանակը

հրապարակումների քանակը

որոնցից խրախուսվել է

չկրկնվող հրապարակումների քանակը

որոնցից խրախուսվել է

4

20

12

5

3

3

9

9

3

3

2

54

38

27

19

1

215

123

215

123

Ընդամենը

298

172

250

148

Աղյուսակ 11: Մասնակիցների բաշխումը ըստ ներկայացված հրապարակումների քանակի:

Մեկ մասնակցի կողմից ներկայացված հրապարակումների քանակը

Մասնակիցների քանակը

9

1

8

1

7

4

6

2

5

5

4

9

3

16

2

37

1

58

Ընդամենը

133

Աղյուսակ 12: Մասնակիցների բաշխումը ըստ հաշվառված հրապարակումների քանակի:

Մեկ մասնակցի հաշվառված հրապարակումների քանակը

Մասնակիցների քանակը

8

1

7

1

6

1

5

1

4

3

3

12

2

25

1

54

Ընդամենը

95


IF_per_paper_vs_age_է

Նկար 3: Մրցանակակիրների հոդվածների միջին ազդեցության գործակիցը կախված տարիքից:

papers_per_scient_vs_age_2

Նկար 4: Մեկ մրցանակակրին ընկնող հոդվածների միջին քանակը:

 

 

__._,_.___

Attachment(s) from ARMACAD

1 of 1 File(s)

Recent Activity: 

     

    .

     

    __,_._,___